Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
El teu futur també depèn de nosaltres!
“Experts i professionals analitzen el mercat i l'ocupació, revelant els sectors amb més demanda professional, com administratius i comptables.”
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Administració i Gestió
CURSOS
I DURADA
2000 hores en 2 cursos acadèmics (dilluns-divendres)
FORMACIÓ
DUAL
Fins a 1000 hores en empresa
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Tècnic/a Superior en
Administració i Finances
Aquest Cicle Formatiu deixarà d'impartir-se en el curs acadèmic 2021/2022
Per més informació, truca'ns al 933 21 83 77

Aquests estudis post-obligatoris capaciten per l'elaboració, tramitació, classificació i arxiu de comunicacions i documents. L'alumne aprendrà gestió comptable i fiscal (Contaplus), gestió de tresoreria i estudis de viabilitat de projectes, gestió de personal, gestió administrativa i comercial, i gestió administrativa amb organismes i administracions.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Oferim una formació de qualitat posant èmfasi en la vessant més pràctica, el que ens permet dotar l'alumne de les eines i els recursos sol·licitats per les empreses.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • Administratiu d'oficina
 • Administratiu comercial
 • Administratiu financer
 • Administratiu comptable
 • Administratiu de logística
 • Administratiu de banca i d'assegurances
 • Administratiu de recursos humans
 • Administratiu de l'Administració Pública
 • Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic de Gestió de cobraments
 • Responsable d'atenció al client
Requisits d'accés

Poden accedir al CFGS de manera DIRECTA els alumnes que disposin de les següents titulacions: Batxillerat LOGSE o LOE, Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, COU, FP2 o MP 3, altres Cicles Formatius de Grau Superior

Temari
 • M01 Comunicació i Atenció al Client
 • M02 Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial
 • M03 Procés Integral de l'Activitat Comercial
 • M04 Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa
 • M05 Ofimàtica i Procés de la Informació
 • M06 Tractament de la Documentació Comptable + Anglès
 • M07 Gestió de Recursos Humans
 • M08 Gestió Financera
 • M09 Comptabilitat i Fiscalitat
 • M10 Gestió Logística i Comercial
 • M11 Simulació Empresarial
 • M12 Formació i Orientació Laboral
 • M13 Projecte d'Administració i Finances
 • M14 Formació en Centres de Treball
Tecnologies / eines
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2
24 aules
Específics
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Presentació Centre d'Estudis CESF
Experiències