Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Informàtica i Comunicacions
CURSOS
I DURADA
2000 hores en 2 cursos acadèmics (dilluns-divendres)
FORMACIÓ
DUAL
Fins a 1000 hores en empresa
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Tècnic/a Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
Perfil Ciberseguretat

Aquests estudis capaciten l'alumne per aprofundir a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics (Linux i Windows), garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis dels sistemes.

Aprendrà també a administrar xarxes CISCO, portals web, CRM, seguretat informàtica i virtualització.

La formació específica del cicle de Ciberseguretat és analitzar la seguretat i proposar solucions a ciberatacs detectats reconeixent l'origen i motius de l'atac, definir i implementar un funcionament segur per dispositius mòbils i IoT i assegurar els serveis de xarxa per garantir el funcionament segur. Es fa especial atenció al Hacking Ètic.

Es complementa la formació en els entorns de programació HTML, CSS, Javascript, Linux, Windows, Windows Server, programació C, PHP, MySQL, Oracle SQL, i Access.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Oferim una formació de qualitat posant èmfasi en la vessant més pràctica, el que ens permet dotar l'alumne de les eines i els recursos sol·licitats per les empreses.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • Administrador de sistemes i virtualització
 • Tècnic de seguretat informàtica
 • Administrador de bases de dades
 • Programador
 • Administrador de xarxes
 • Tècnic de hardware
 • Tècnic en administració de sistemes
 • Responsable d'informàtica
 • Tècnic en serveis d'Internet
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica
 • Personal de recolzament i de suport tècnic
 • Tècnic en teleassistència
 • Supervisor de sistemes
 • Tècnic en serveis de comunicacions
 • Tècnic en entorns web
Requisits d'accés

Poden accedir al CFGS de manera DIRECTA els alumnes que disposin de les següents titulacions: Batxillerat LOGSE o LOE, Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, COU, FP2 o MP 3, altres Cicles Formatius de Grau Superior

Temari
 • M01 Implantació de Sistemes Operatius
 • M02 Gestió de Bases de Dades
 • M03 Programació Bàsica
 • M04 Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació
 • M05 Fonaments de Maquinari
 • M06 Administració de Sistemes Operatius
 • M07 Planificació i Administració de Xarxes
 • M08 Serveis de Xarxa i Internet
 • M09 Implantació d'Aplicacions Web
 • M10 Administració de Bases de Dades
 • M11 Seguretat i Alta Disponibilitat
 • M12 Formació i Orientació Laboral
 • M13 Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • M14 Projecte d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • M15 Formació en Centres de Treball
 • M16 Ciberseguretat i hacking ètic.
 • M17 Seguretat en sistemes, xarxes i serveis.
 • M18 Anglès Tècnic Superior
Horari
MATÍ (08:00-14:15) TARDA (15:00-19:25)
1r Classe
2on Empresa (FCT/Dual) Classe
Tecnologies / eines
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2
24 aules
Específics
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Presentació Centre d'Estudis CESF
Experiències