Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Serveis Socioculturals i a la Comunitat
CURSOS
I DURADA
2 cursos acadèmics 2.000 hores
inclou pràctiques en empresa
HORARI DEL CURS
de dilluns a divendres
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Oferim una formació de qualitat posant èmfasi en la vessant més pràctica, el que ens permet dotar l'alumne de les eines i els recursos sol·licitats per les empreses.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • A centres residencials
 • Centres de dia i llars per a la tercera edat
 • A centres d'ajuda domiciliària i Unitats de Convivència
 • A centres de Teleassistència
 • A associacions, fundacions, corporacions i entitats per persones en risc d'exclusió social
 • Altres centres sanitaris, departaments d'afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments, centres de balneoteràpia
Requisits d'accés

Poden accedir al CFGM de manera DIRECTA els alumnes que disposin de les següents titulacions: Alumnes amb títol de Graduat en Educació Secundària (Graduat ESO), Alumnes amb títol de Tècnic Auxiliar (FP 1r Grau), Alumnes amb 1r i 2n de BUP totalment aprovats, Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà per a persones de 17 anys o més.

Temari
 • M01 Organització de l'Atenció a les Persones en Situació de Dependència
 • M02 Atenció Sanitària
 • M03 Atenció Higiènica
 • M04 Atenció i Suport Psicosocial
 • M05 Característiques i Necessitats de les Persones en Situació de Dependència
 • M06 Teleassistència
 • M07 Suport Domiciliari
 • M08 Suport en la Comunicació
 • M09 Destreses Socials
 • M10 Primers Auxilis
 • M11 Formació i Orientació Laboral
 • M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • M13 Anglès Tècnic
 • M14 Síntesi
Horari
MATÍ (08:00-14:15) TARDA (15:00-19:25)
Classe
Empresa (FCT/Dual) Classe
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2 ; 24 aules
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Tallers
Tallers especialitzats d'atenció sanitària i d'atenció domiciliària
Presentació Centre d'Estudis CESF
Experiències