Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
El teu futur també depèn de nosaltres!
“El comerç tira de l'ocupació i crea 71.400 llocs de treball fins al març de 2015.
Font: eleconomista.es ”
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Comerç
CURSOS
I DURADA
2000 hores en 2 cursos acadèmics (dilluns-divendres)
FORMACIÓ
DUAL
Fins a 1000 hores en empresa
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Tècnic/a Superior en Comerç Internacional

Aquests estudis post-obligatoris capaciten per: gestionar el transport, organitzar el magatzem, realitzar i controlar la gestió administrativa d'operacions d'importació/exportació de mercaderies, obtenir i elaborar informació de mercats, realitzar pla de màrqueting internacional, assistir en la negociació i execució de compravenda internacional de productes, gestionar les operacions de finançament per a transaccions internacionals de mercaderies, gestionar operacions de cobrament/pagament en les transaccions internacionals, comunicar-se en anglès en les activitats de comerç internacional.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Oferim una formació de qualitat posant èmfasi en la vessant més pràctica, el que ens permet dotar l'alumne de les eines i els recursos sol·licitats per les empreses.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • Als sectors de comerç, indústria i agricultura
 • Banca: departament exterior
 • Empreses intermediàries de comerç internacional
 • Agències transitàries i comercials
 • Empreses consignatàries i d'assessorament comercial
 • Agències de duanes
Requisits d'accés

Poden accedir al CFGS de manera DIRECTA els alumnes que disposin de les següents titulacions: Batxillerat LOGSE o LOE, Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, COU, FP2 o MP 3, altres Cicles Formatius de Grau Superior

Temari
 • M01 Gestió Administrativa del Comerç Internacional
 • M02 Finançament Internacional
 • M03 Mitjans de Pagament Internacionals
 • M04 Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa
 • M05 Transport Internacional de Mercaderies
 • M06 Logística d'Emmagatzematge
 • M07 Màrqueting Internacional
 • M08 Sistema d'Informació de Mercats
 • M09 Negociació Internacional
 • M10 Comerç Digital Internacional
 • M11 Anglès
 • M12 Segona Llengua Estrangera
 • M13 Formació i Orientació Laboral
 • M14 Projecte de Comerç Internacional
 • M15 Formació en Centres de Treball
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2
24 aules
Específics
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Presentació Centre d'Estudis CESF
Experiències