Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
El teu futur també depèn de nosaltres!
“Nova radiografia de l'ocupació a FP: Aturats: 17% a CFGS, 14% a CFGM, percentatges d'atur molt per sota de la mitjana enregistrada entre la població catalana de 16 a 24 anys, que s'aproxima al 50%.”
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Sanitat
CURSOS
I DURADA
2 cursos acadèmics
2000 hores
410 de pràctiques
HORARI
DELS CURS
de dilluns a divendres
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Tècnic/a Superior en Dietètica

És competència general d'aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l'alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Tot això persegueix un únic objectiu, facilitar a l'alumne un futur professional responsable i amb possibilitats d'actualització i de creixement personal.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

Continuem informant durant l'alerta Covid19
Grup STUCOM contactarà en 24 hores (de dilluns a divendres).

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • Dietista
 • Responsable d’alimentació en empreses de servei d'àpats
 • Consultor/a en alimentació
 • Tècnic/a en dietètica i nutrició
 • Tècnic/a en higiene dels aliments
 • Educador/a sanitari/a
Requisits d'accés

Poden accedir al CFGS de manera DIRECTA els alumnes que disposin de les següents titulacions: Batxillerat LOGSE o LOE, Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, COU, FP2 o MP 3, altres Cicles Formatius de Grau Superior

Temari
 • C1 Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica
 • C2 Alimentació equilibrada
 • C3 Dietoteràpia
 • C4 Control alimentari
 • C5 Microbiologia i higiene alimentària
 • C6 Educació sanitària i promoció de la salut
 • C7 Fisiopatologia aplicada a la dietètica
 • C8 Relacions en l'àmbit de treball
 • C9 Formació i orientació laboral
 • C10 Formació en centres de treball
 • C11 Síntesi
 • C12 Anglès Técnic
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2 ; 24 aules
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Tallers
Tallers especialitzats de Sanitat
Presentació Centre d'Estudis CESF
Experiències