Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Serveis Socioculturals i a la Comunitat
CURSOS
I DURADA
2000 hores en 2 cursos acadèmics (dilluns-divendres)
FORMACIÓ
DUAL
Fins a 1000 hores en empresa
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Tècnic/a en Educació Infantil

Aquests estudis capaciten l'alumne per dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l'especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l'etapa en l'àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Oferim una formació de qualitat posant èmfasi en la vessant més pràctica, el que ens permet dotar l'alumne de les eines i els recursos sol·licitats per les empreses. Per això al nostre centre hem afegit les assignatures d'Anglès i Plàstica que li seran molt útils en el seu futur més proper.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • Educador/a infantil en Escoles Infantils, escoles bressol o llars d'infants, i altres serveis educatius per a infants de 0 a 3 anys
 • Tècnic/a en Educació Infantil com a suport a l'aula al primer nivell de segon cicle (P3)
 • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social
 • Educador/a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, aules hospitalàries... delimitant les seves funcions al període d'edat de 0 a 6 anys
Requisits d'accés

Poden accedir al CFGS de manera DIRECTA els alumnes que disposin de les següents titulacions: Batxillerat LOGSE o LOE, Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, COU, FP2 o MP 3, altres Cicles Formatius de Grau Superior

Temari
 • M01 Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc Social
 • M02 Didàctica de l'Educació Infantil
 • M03 Autonomia Personal i Salut Infantil
 • M04 El Joc Infantil i la Seva Metodologia
 • M05 Expressió i Comunicació
 • M06 Desenvolupament Cognitiu i Motriu
 • M07 Desenvolupament Sòcioafectiu
 • M08 Habilitats Socials
 • M09 Primers Auxilis
 • M10 Formació i Orientació Laboral
 • M11 Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • M12 Projecte d'Atenció a la Infantesa
 • M13 Formació en Centres de Treball
Horari
MATÍ (08:00-14:15) TARDA (15:00-19:25)
Clase
Empresa (FCT/Dual) Clase
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2 ; 24 aules
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Tallers
Tallers especialitzats de psicomotricitat i de plàstica
Presentació Centre d'Estudis CESF
Experiències