Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Sanitat
CURSOS
I DURADA
2.000 hores en 2 cursos acadèmics
(dilluns-divendres)
FORMACIÓ
DUAL
Fins a 1000 hores en empresa
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia

Aquests estudis capaciten a l’alumne a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Oferim una formació de qualitat posant èmfasi en la vessant més pràctica, el que ens permet dotar l'alumne de les eines i els recursos sol·licitats per les empreses.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • A establiments de venda de productes farmacèutics i parafarmacèutics.
 • A establiments de venda de productes relacionats amb la salut humana o animal
 • A establiments de venda de productes de cosmètica, fitoteràpia i altres.
 • A petits laboratoris d’elaboració de productes farmacèutics i afins.
 • A magatzems de medicaments
Requisits d'accés

Poden accedir al CFGM de manera DIRECTA els alumnes que disposin de les següents titulacions: Alumnes amb títol de Graduat en Educació Secundària (Graduat ESO), Alumnes amb títol de Tècnic Auxiliar (FP 1r Grau), Alumnes amb 1r i 2n de BUP totalment aprovats, Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà per a persones de 17 anys o més.

Temari
 • M01 Oficina de farmàcia
 • M02 Dispensació de productes farmacèutics
 • M03 Dispensació de productes parafarmacèutics
 • M04 Formulació magistral
 • M05 Promoció de la salut
 • M06 Disposició i venda de productes
 • M07 Operacions bàsiques de laboratori
 • M08 Primers auxilis
 • M09 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • M10 Formació i orientació laboral
 • M11 Empresa i iniciativa emprendedora
 • M12 Anglès tècnic
 • M13 Síntesi
Horari
MATÍ (08:00-14:15) TARDA (15:00-19:30)
Classe
Empresa (FCT/Dual) Classe
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2 ; 24 aules
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Tallers
Taller especialitzat d'atenció sanitària
Presentació Centre d'Estudis CESF
Coneix el cicle