Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
El teu futur també depèn de nosaltres!
“Nova radiografia de l'ocupació a FP: Aturats: 17% a CFGS, 14% a CFGM, percentatges d'atur molt per sota de la mitjana enregistrada entre la població catalana de 16 a 24 anys, que s'aproxima al 50%.”
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Serveis Socioculturals i a la Comunitat
CURSOS
I DURADA
2 cursos acadèmics
2000 hores
383h pràctiques en empresa
HORARI
DELS CURS
Horaris de Matí i Tarda,
de dilluns a divendres
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Tècnic/a en Integració Social

Aquests estudis post-obligatoris capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Oferim una formació de qualitat posant èmfasi en la vessant més pràctica, el que ens permet dotar l'alumne de les eines i els recursos sol·licitats per les empreses.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

Continuem informant durant l'alerta Covid19
Grup STUCOM contactarà en 24 hores (de dilluns a divendres).

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció laboral
 • Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Tècnic/a d'integració social
 • Educador/a d'educació social
 • Monitor/a de persones amb discapacitat
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Mediador/a comunitària
 • Mediador/a intercultural
 • Tècnic/a en ocupació amb suport
 • Tècnic/a d'acompanyament laboral
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial
Requisits d'accés

Poden accedir al CFGS de manera DIRECTA els alumnes que disposin de les següents titulacions: Batxillerat LOGSE o LOE, Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, COU, FP2 o MP 3, altres Cicles Formatius de Grau Superior

Temari
 • M01 Context de la Intervenció Social
 • M02 Metodologia de la Intervenció Social
 • M03 Promoció de l'Autonomia Personal
 • M04 Inserció Sociolaboral
 • M05 Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació
 • M06 Atenció a Unitats de Convivència
 • M07 Suport a la Intervenció Educativa
 • M08 Mediació Comunitària
 • M09 Habilitats Socials
 • M10 Primers Auxilis
 • M11 Formació i Orientació Laboral
 • M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • M13 Projecte d'Integració Social
 • M14 Síntesi
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2 ; 24 aules
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Tallers
Tallers especialitzats d'integració social i d'atenció domiciliària
Presentació Centre d'Estudis CESF
Experiències