Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Informàtica i Comunicacions
CURSOS
I DURADA
2000 hores en 2 cursos acadèmics (dilluns-divendres)
FORMACIÓ
DUAL
Fins a 1000 hores en empresa
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Aquests estudis capaciten l'alumne per conèixer els entorns de programació HTML, CSS, Javascript, Linux, Windows i Windows Server. Aprendrà també a configurar una xarxa, switch o router, com funcionen els tallafocs, antivirus i còpies de seguretat i a clonar equip i gestionar incidències.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Oferim una formació de qualitat posant èmfasi en la vessant més pràctica, el que ens permet dotar l'alumne de les eines i els recursos sol·licitats per les empreses.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • Tècnic/a informàtic/a
 • Tècnic/a en serveis d'Internet i missatgeria electrònica
 • Suport tècnic
 • Manteniment d'equips i servidors
 • Programador/a de pàgines web
 • Programador/a d'aplicacions ofimàtiques de gestió
Requisits d'accés

Poden accedir al CFGM de manera DIRECTA els alumnes que disposin de les següents titulacions: Alumnes amb títol de Graduat en Educació Secundària (Graduat ESO), Alumnes amb títol de Tècnic Auxiliar (FP 1r Grau), Alumnes amb 1r i 2n de BUP totalment aprovats, Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà per a persones de 17 anys o més.

Temari
 • M01 Muntatge i Manteniment d'Equips
 • M02 Sistemes Operatius Monolloc
 • M03 Aplicacions Ofimàtiques
 • M04 Sistemes Operatius en Xarxa
 • M05 Xarxes Locals
 • M06 Seguretat Informàtica
 • M07 Serveis de Xarxa
 • M08 Aplicacions Web
 • M09 Formació i Orientació Laboral
 • M10 Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • M11 Anglès Tècnic
 • M12 Síntesi
 • M13 Formació en Centres de Treball
Horari
MATÍ (08:00-14:15) TARDA (15:00-19:25)
Classe
Empresa (FCT/Dual) Classe
Tecnologies / eines
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2
24 aules
Específics
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Presentació Centre d'Estudis CESF
Experiències