Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
El teu futur també depèn de nosaltres!
“En totes les empreses, independentment de la seva activitat, necessiten professionals qualificats professionalment.”
PROVA EXTERNA
1 ANY ACADÈMIC
MATINS
ACCÉS ALS CFGS
ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Oferim una formació de qualitat posant èmfasi en la vessant més pràctica, el que ens permet dotar l'alumne de les eines i els recursos sol·licitats per les empreses.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

Com és el curs?

S'ha de realitzar prova externa en l'IES. El curs permet preparar-se per a dita prova.

El curs consta de dues parts:

Part comuna:
 • Llengua Catalana
 • Llengua Castellana
 • Matemàtiques
 • Anglès
Part específica:

Dues matèries més que depenen del cicle formatiu escollit. La persona aspirant triarà, en el moment de realitzar la inscripció, dues matèries entre les indicades com específiques.

El centre ofereix les següents matèries específiques:

 • Opció C: Economia i Organització d'Empresa / Geografia / Segona Llengua Estrangera / Psicologia

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Exempcions
 • De la part comuna: En cas que s'hagi superat la Prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys (en aquest cas no és necessari acreditar l'experiència laboral).
 • De la part específica:
  • Si l'alumne té el títol de CFGM del mateix grup que el CFGS que vol accedir.
  • Haver superat la Prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys en els estudis universitaris als quals permet accedir el CFGS.
  • Si es pot acreditar un any d'experiència laboral reconeguda oficialment en una categoria professional (grup de cotització) igual o superior a la que correspon al CFGS que es vol cursar.
  • Si es poden acreditar tres anys d'experiència laboral reconeguda oficialment en el mateix grup professional, si la categoria reconeguda (grup de cotització) és inferior a la que correspon al CFGS que es vol cursar.
 • La Direcció General de Formació Professional pot estudiar altres exempcions no contemplades anteriorment.
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2
24 aules
Específics
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Presentació Centre d'Estudis CESF
Graduació 2019