Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Cursos de FOAP
Gestió integrada de recursos humans (670h) Nivell 3
Activitats de vendes (510h) Nivell 2
Sistemes microinformàtics (560h) Nivell 3. Inici curs 4 de Febrer
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
El teu futur també depèn de nosaltres!
“En totes les empreses, independentment de la seva activitat, necessiten professionals qualificats professionalment.”
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Formació ocupacional
CURSOS
I DURADA
Cursos de durada específica
Pràctiques en empresa
HORARIS
DELS CURSOS
Consulteu la informació de cada curs
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Titulació específica de capacitació professional

Els cursos de Formació Professional Ocupacional 2019 (del Servei d'Ocupació de Catalunya SOC) s’adrecen a persones treballadores en situació d'atur, encara que permet també l’accés de treballadors/es en actiu. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.

Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d'especialitats molt àmplia en tots els sectors econòmics i, en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en empreses catalanes o de l'estranger.

Aquestes accions es porten a terme a través de diferents canals com són els centres col·laboradors en matèria de Formació Professional Ocupacional, públics o privats. El CESF és un d’ells.

Per què al CESF?
 • Formació professional amb l'objectiu principal de la inserció laboral
 • Actualitzats amb les últimes tendències del mercat laboral
 • Plataformes de comunicació i coneixement cooperatiu: campus virtual, blogs
 • Equip docent amb alta qualificació i experiència
 • Tallers i laboratoris adaptats a les necessitats formatives
 • Formació eminentment pràctica i participativa: presentacions i exposicions, sortides acadèmiques, debat i participació, treball en equip, seminaris i xerrades
Competències generals dels cursos

La realització del curs prepara a l’alumne per realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l'administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d'una organització, d'acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent.

Aquest professional exerceix la seva activitat en l’àrea d'administració i gestió de recursos humans. Empresa pública o privada. Assessories laborals. Gestories. En PIME i microempresa assumeix totes les competències de la qualificació. En gran empresa és possible trobar llocs de treball referits a una sola unitat de competència de les que configuren la qualificació. Aquesta qualificació es pot desenvolupar per compte d'altri i per compte propi.

La realització del curs prepara a l’alumne per executar les activitats de venda dels productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint les relacions amb els clients de la manera més satisfactòria, assolint els objectius proposats per l’organització i establint vincles que propiciïn la fidelització del client.

Aquest professional exercirà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l’àrea de comercialització:

 • En establiments comercials petits, mitjans o grans treballarà per compte aliena en les diferents seccions comercials.
 • En la comercialització de productes i serveis per compte pròpia i aliena fora de l’establiment comercial.
 • En les PIME i les empreses industrials en el departament comercial.
 • En el departament d’atenció al client/a consumidor/a usuari/ària:
  • Organismes públics.
  • Empresas grans i mitjanes industrials i comercials.

La realització del curs prepara a l’alumne per instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per fer-los servir, i donar suport a l'usuari en l'ús d'aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de suport informàtic d'una organització.

Aquest professional desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

 • Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se, dins del departament de microinformàtica.
 • Petites empreses que comercialitzen o reparen equips informàtics i programari, i professionals autònoms.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Tècnic/a en sistemes microinformàtics.
 • Instal·lador/a d'equips microinformàtics. Reparador/a de microordinadors. Comercial de microinformàtica.
 • Personal de suport tècnic.
 • Operador/a de teleassistència.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Requisits mínims d'accés:
 • Nivell 2: ESO o equivalent: Cicles Formatius de Grau Mitjà, Prova d'Accés a Grau Mitjà, EGB, 2n BUP, FP-I o Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Nivell 3: Batxillerat o equivalent: Cicles Formatius de Grau Mijà o Superior, BUP+COU, FP-II, Prova d'Accés a Grau Superior, Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2
24 aules
Específics
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Graduació 2018
Jornades d'Empresa 2016