Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Cursos per a persones a l'atur
Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals (750h) Nivell 3
Atenció sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (490h) Nivell 2
Atenció sociosanitària per a persones dependents en el domicili (640h) Nivell 2
Gestió integrada de RRHH (800h) Nivell 3
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Formació ocupacional
CURSOS
I DURADA
Cursos de durada específica
Pràctiques en empresa
HORARIS
DELS CURSOS
Consulteu la informació de cada curs
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Titulació específica de capacitació professional
Cursos SOC 2021 / 2022

Els cursos de Formació Professional Ocupacional 2021 (del Servei d'Ocupació de Catalunya SOC) s’adrecen a persones treballadores en situació d'atur, encara que permet també l’accés de treballadors/es en actiu. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.

Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d'especialitats molt àmplia en tots els sectors econòmics i, en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en empreses catalanes o de l'estranger.

Aquestes accions es porten a terme a través de diferents canals com són els centres col·laboradors en matèria de Formació Professional Ocupacional, públics o privats. El CESF és un d’ells.

Per què al CESF?
  • Formació professional amb l'objectiu principal de la inserció laboral
  • Actualitzats amb les últimes tendències del mercat laboral
  • Plataformes de comunicació i coneixement cooperatiu: campus virtual, blogs
  • Equip docent amb alta qualificació i experiència
  • Tallers i laboratoris adaptats a les necessitats formatives
  • Formació eminentment pràctica i participativa: presentacions i exposicions, sortides acadèmiques, debat i participació, treball en equip, seminaris i xerrades

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Requisits mínims d'accés:
  • Nivell 2: ESO o equivalent: Cicles Formatius de Grau Mitjà, Prova d'Accés a Grau Mitjà, EGB, 2n BUP, FP-I o Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
  • Nivell 3: Batxillerat o equivalent: Cicles Formatius de Grau Mijà o Superior, BUP+COU, FP-II, Prova d'Accés a Grau Superior, Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2
24 aules
Específics
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Presentació Centre d'Estudis CESF
Graduació 2019