Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
El teu futur també depèn de nosaltres!
“En totes les empreses, independentment de la seva activitat, necessiten professionals qualificats professionalment.”
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Informàtica i comunicacions
CURSOS
I DURADA
1 any acadèmic
200h pràctiques en empresa
HORARI
DELS CURS
Tardes,
de dilluns a divendres
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Certificat corresponent
al primer nivell de FP

Curs subvencionat per la Generalitat de Catalunya

Els Programes de Formació i Inserció (anterior PQPI) van dirigits als joves de com a mínim 16 anys d’edat i màxim 21, que no hagin acabat l’educació secundaria obligatòria . Aquests Programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre’ls introduir-se de nou en el sistema educatiu per prosseguir els estudis de formació professional. Faciliten l’aprenentatge imprescindible per a continuar estudiant, i accedir al mercat laboral amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
 • FORMACIÓ, PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

  Oferim una formació de qualitat posant èmfasi en la vessant més pràctica, el que ens permet dotar l'alumne de les eines i els recursos sol·licitats per les empreses.

 • VINCLE AMB EMPRESES

  Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

 • RELACIONS INTERNACIONALS

  El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

 • INNOVACIÓ

  L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposen una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.

 • TRACTE PERSONALITZAT

  Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • Operari/a en muntatge d'equips microinformàtics.
 • Operari/a en manteniment de sistemes microinformàtics.
Sortides Acadèmiques

Podràs continuar el teu procés formatiu, si has superat la prova d'accés a CFGM, realitzant, preferentment:

 • CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (Amb possibilitat de convalidar unitats formatives)

A banda del certificat, la superació dels mòduls obligatoris (A i B) permet:

 • Exempció total de la prova d'accés a CFGM si la nota del PFI és igual o major que 8 (que perdrà validesa si no es finalitza el PFI).
 • Exempció de la part cientificotècnica de la prova d'accés a CFGM (Cicles Formatius de Grau Mitjà).
 • Aportació del 40% de la nota del PFI per afegir a la nota final de la prova d'accés a CFGM (amb nota major o igual a 4).
 • Exempció d'un dels mòduls C si la nota és superior a 6,5.
Requisits d'accés

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) tenen com a finalitat proporcionar-te una formació bàsica i professional que et permet, si no tens l’ESO, a incorporar-te al món laboral o accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Podran accedir als PFI aquelles persones que cumpleixin els següents requisits:

 • Tenir com a mínim 16 anys i com a màxim 21 anys.
 • No haver obtingut el graduat en ESO.
 • Haver esgotat totes les possibilitats que els permet la llei de continuar en l'ensenyament obligatori.
Capacitacions

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxes, així com xarxes locals en petits entorns.

Temari

En aquest curs realitzaràs la teva formació professional específica mitjançant els mòduls


Mòduls A:

 • Components d'un equip microinformàtic
 • Manteniment d'un equip microinformàtic
 • Programari base
 • Recursos a la xarxa local i a Internet
 • Projecte integrat
 • Formació Pràctica en empreses (175-225 hores)

Mòduls B:

 • Orientació i recursos personals
 • Coneixement de l'entorn social
 • Llengües
 • Matemàtiques
 • Tecnologies de la informació i de la comunicació.
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2
24 aules
Específics
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Presentació Centre d'Estudis CESF
Experiències